Wzorce ruchowe, wsparcie i opór w terapii Gestalt

„Bez wsparcia kontakt nie jest możliwy ” powiedziała Laura Perls. I bez oporu (z punktu widzenia fizyki mechanicznej) nie jest możliwe wsparcie. Wzorce ruchu są ważną częścią naszych zasobów w naszym relacyjnym życiu. Wszyscy się z nimi rodzimy, ale to nasze środowisko, przez pierwsze lata życia, daje nam praktyki w zakresie ich rozwoju. Wszystkie nasze doświadczenia zaczynają się od tych wzorców i ich wartości. Budują nasze psychologiczne aspekty relacyjne w życiu. Znajomość ich jest bardzo ważna dla nas jako psychoterapeutów.
Podczas tego seminarium uczestnicy dowiedzą się i przećwiczą, w jaki sposób zwracają uwagę na wsparcie i opór, wzorce ruchu i ich funkcje, cechy relacyjne oraz ich zastosowanie podczas sesji psychoterapii.
Seminarium obejmuje praktyki, eksperymenty, demonstracyjną osobistą pracę.

PROWADZĄCA
Carmen Vázquez Bandín – psycholog kliniczna, dyrektorka, psychoterapeutka, trenerka i superwizorka w Centro de Terapia y Psicologia (CTP) w Madrycie. Trenerka i superwizorka współpracująca z licznymi europejskimi instytutami (we Włoszech, Hiszpanii, Francji, na Białorusi). Autorka artykułów oraz rozdziałów książek z dziedziny psychoterapii Gestalt.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

TERMIN– 27-29.03.2020

CZAS:
piątek, 27.03.2020, godz. 9:00- 19:00
sobota, 28.03.2020, godz. 9:00-19:00
niedziela, 29.03.2020, godz. 9:00-16:00

W piątek i sobotę przewidziana jest dwugodzinna przerwa na lunch.

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: maksymalnie 30 osób

MIEJSCE: Kraków (dokładne miejsce warsztatu zostanie podane później).

CENA: 1450 zł.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Całkowity koszt szkolenia to 1450 zł. Płatny w 3 ratach. Dodatkowo należy wypełnić formularz uczestnictwa.

Bezzwrotny zadatek w wysokości 450 zł jest płatny w ciągu 7 dni od daty wysłania wypełnionego formularza rejestracyjnego (link do formularza poniżej).
II rata – 500,00 zł, należy ją uiścić do 31.01.2020 r.
III rata – 500,00 zł, należy ją uiścić do 29.02.2020 r.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:
Szkolenia Gestalt sp. z o.o.
ING 40 1050 1445 1000 0090 8044 1216.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z nami: kontakt@szkoleniagestalt.pl lub +48 798447118.

REJESTRACJA WYŁĄCZNIE PRZEZ FORMULARZ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa3BGWt–DW7Vro7x118kn_Y13Hckjyp6Y7SaRysZ2VXLIaA/viewform?vc=0&c=0&w=1

WARSZTAT BĘDZIE TŁUMACZONY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO NA JĘZYK POLSKI PRZEZ AGATĘ SZYMKÓW. 

—-
Support and resistance: patterns of movement according to Gestalt Therapy
Workshop for professionals

“Without support is not possible the contact”, said Laura Perls. And without resistance (in terms of mechanical Physics) is not possible support. Patters of movement are an important part of our resources for our relational life. We are all born with them but it is our environment, during the first years of life that gives us practices for its development. All our experiences start with these patterns and its qualities. They build our psychological relational aspects in life. To know them are very important for us as psychotherapists.
During this seminar, the participants will learn and practice how they pay attention to support and resistance, the patterns of movement and its functions, its relational qualities, and its application during a psychotherapy session.
The seminar includes practices, experiments, demonstrative personal work.

LEADER
Carmen Vázquez Bandín – clinical psychologist, director, psychotherapist, trainer and supervisor at Centro de Terapia y Psicologia (CTP) in Madrid. Trainer and supervisor working with numerous European institutes (in Italy, Spain, France, and Belarus). Author of articles and chapters of books in the field of Gestalt psychotherapy.

INFORMATION

DATES: 27th-29th March 2020

DURATION:
2 & a half day

TIME :
27th March 2020, 9:00 a.m till 7:00 p.m
28th March 2020, 9:00 a.m till 7:00 p.m
29th March 2020, 9:00 a.m till 4:00 p.m

During the first and the second day there will be 2 h lunch break.

MAXIMUM NUMBER OF PARTICIPANTS: 30

VENU: Krakow. The exact place will be given later.

COSTS: 365 EUR (1450 PLN) paid in 3 instalments

1st instaltment – 165 EUR (660 PLN) – needs to be paid within 7 days from the moment of receiving confirmed registration email.
2nd repayment – 100 EUR (400 PLN) paid till 31st january 2020.
2nd repayment – 100 EUR(400 PLN) paid till 29th February 2020.

Please paid above amounts of money to the following bank account number:
Name: Szkolenia Gestalt sp. z o.o.
Bank: ING Bank Śląski account no IBAN: PL40105014451000009080441216 Code Swift: INGBPLPW

INFORMATION: kontakt@szkoleniagestalt.pl lub +48 798447118.

REGISTRATION ONLY THROUGH THE APPLICATION FORM: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa3BGWt–DW7Vro7x118kn_Y13Hckjyp6Y7SaRysZ2VXLIaA/viewform?vc=0&c=0&w=1

WORKSHOP WILL BE TRANSLATED FROM SPANISH INTO POLISH BY AGATA SZYMKÓW