Relacyjne żywe ciała. Edycja krakowska 2019
Rozwijanie ucieleśnionych interwencji oraz eksperymentów we współtworzonym przez klienta i terapeutę ucieleśnionym polu.

Julianne Appel-Opper poprowadziła serię trzech warsztatów po 3 dni w Krakowie od stycznia do maja 2019 roku.

OPIS
Sposób, w jaki klient i terapeuta wyglądają, siedzą, poruszają się i oddychają jest informacją wzajemnie przez nich wysyłaną i odbieraną. We współtworzonym ucieleśnionym polu dwa żywe ciała komunikują się ze sobą jako rytmy i melodie będące w ruchu i poruszane. Julianne rozwinęła nowy sposób rozumienia i pracy z tą komunikacją poprzez relację i zorientowanie na pole relacyjne. Sposób nie wymagający dotyku. Korzystając z własnego doświadczenia, wieloletniej praktyki klinicznej oraz nauczycielskiej, Julianne zapraszała do bezpiecznej i pełnej szacunku przestrzeni ćwiczeń, procesu doświadczania, superwizji, pracy w małych grupach. Doświadczanie połączone było z wiedzą teoretyczną, krytyczną dyskusją a także refleksją na temat różnych podejść do pracy z procesem cielesnym w psychoterapii oraz teorią z obszaru studiów interdyscyplinarnych odnoszących się do tego obszaru.

Praktyka Julianne’y opierała się o dialogiczną psychoterapię Gestalt, relacyjną myśl psychodynamiczną, jak również neuronaukę, teorie przywiązania oraz psychologię rozwojową.

Trzy krakowskie warsztaty miały na celu zapewnienie obszernego wprowadzenia w tematykę procesów cielesnych i pomiędzycielesnych. Łącząc teorię z procesami doświadczeniowymi skupialiśmy się na ucieleśnieniu terapeuty, ucieleśnionym polu istniejącym pomiędzy klientem a terapeutą, uwzględniającym przekaz wynikający z traumy. Eksplorowanie rytmów i ruchów poprowadziło nas do zagadnienia rozwijania ucieleśnionych interwencji i eksperymentów.

Niedzielne części warsztatów były poświęcone ucieleśnionej superwizji. Przyglądaliśmy się cielesnym gestaltom, estetyce tła, atmosferom, rytmom, tym samym komunikacji ciało-do-ciała.

Prowadzącą była Julianne Appel-Opper, dyplomowana psycholożka, psycholog kliniczna, zarejestrowana w UKCP psychoterapeutka integracyjna i Gestalt, MUKAHPP, superwizorka i trenerka. Ma 30-letnie doświadczenie, włączając pracę w klinikach psychosomatycznych. Przez 12 lat żyła i pracowała w różnych krajach. Obecnie prowadzi w Berlinie praktykę prywatną. Pełniła funkcję wykładowcy zewnętrznego w kilku instytutach szkolących w różnych krajach. Julianne rozwinęła „Relacyjną psychoterapie żywego ciała”, której naucza międzynarodowo oraz o której publikuje m. in. w British Gestalt Journal, USA Body Psychotherapy Journal, The British Journal of Psychotherapy Integration. Publikacje dotyczące stworzonego przez Julianne podejścia można znaleźć również w książce pod redakcją C. Younga ‚About Relational Body Psychotherapy” z 2012, a najświeższa aktywność ukazała się na Confer Program w „Embodied Approaches to Psychoterapy” – to wykład oraz nagranie ucieleśnionej superwizji (www.confer.uk.com). Jest założycielka i dyrektorką berlińskiej serii „Relacyjnej psychoterapii żywego ciała”.