SELF W RELACJI 

W teorii self stanowiącej bazę terapii Gestalt, self i „inny” nabierają kształtu poprzez kontakt. Nie istnieją jako już w pełni ukształtowane byty, które taki kontakt nawiązują. Podczas, gdy teorie
„preegzystującego” self muszą pokazać, w jaki sposób to self może się zmieniać, w teorii Gestalt zmiana jest zakładana jako zawsze możliwa, zaś pytanie pojawia się w innym miejscu. Brzmi ono: jak utrzymujemy poczucie podmiotowej ciągłości i kiedy ta ciągłość staje się problematyczna, pozostawiając nas działających w sposób nawykowy i bolesny. W trakcie tego warsztatu Peter Philippson szerzej przedstawi zarysowaną powyżej teorię Gestalt oraz bazującą na nim praktykę terapeutyczną. Będziemy mieć możliwość pracy osobistej, otwartej dyskusji oraz rozwijania umiejętności praktycznych.

PROWADZĄCY

Peter Philippson– magister w dziedzinie Psychoterapii Gestalt. Jest zarejestrowanym w UKCP psychoterapeutą i trenerem Gestalt. Współtworzy dział nauczania i nadzorowania w Gestalt Psychotherapy & Training Institute UK. Jest również członkiem-założycielem Manchester Gestalt Center, pełnoprawnym członkiem New York Institute for Gestalt Therapy, Starszym Trenerem w słoweńskim GITA. Współtworzy wydział IpsiG wTurynie oraz radę doradczą Centrum Studiów Somatycznych. Peter występował gościnnie jako trener w wielu programach szkoleniowych na całym świecie. Jest byłym Prezydentem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Terapii Gestalt. Peter jest autorem publikacji: „Self in Relation” wydanym przez Gestalt Journal Press, „The Emergent Self” wyd. Karnac / UKCP i „Gestalt Therapy: Roots and Branches” wyd. Karnac oraz wielu innych rozdziałów i artykułów. Jest nauczycielem i uczniem tradycyjnego Aikido.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

TERMIN– 08.02.2019-10.02.2019

CZAS (15 h):
piątek, 08.02.2019, godz. 10:00- 18:00
sobota, 09.02.2019, godz. 10:00-18:00
niedziela, 10.02.2019, godz. 10:00-13:00

W piątek i sobotę przewidziana jest dwugodzinna przerwa na lunch.

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: maksymalnie 25 osób

MIEJSCE: Warsztat odbędzie się w Krakowie. Szczegółowa lokalizacja zostanie podana w późniejszym terminie.

CENA: 1300 zł.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Całkowity koszt szkolenia to 1300 zł. Płatny w 3 ratach. Dodatkowo należy wypełnić formularz uczestnictwa.

Bezzwrotny zadatek w wysokości 500 zł jest płatny w ciągu 7 dni od daty wysłania wypełnionego formularza rejestracyjnego (link do formularza poniżej).
II rata – 400,00 zł, należy ją uiścić do 30.11.2018 r.
III rata – 400,00 zł, należy ją uiścić do 15.01.2019 r.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:
Szkolenia Gestalt sp. z o.o.
ING 40 1050 1445 1000 0090 8044 1216.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z nami: kontakt.sgdp@gmail.com lub +48 798447118.

REJESTRACJA WYŁĄCZNIE PRZEZ FORMULARZ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6rEls6MwdxVIADDMS1sSmWAdVm7ktd3DtTEhVN6YtGZaqOA/viewform?usp=sf_link

—-

SELF IN RELATION

In Gestalt Therapy self theory, self and other take their form in the act of contacting, rather than a pre-existing self that then makes contact. While theories of a pre-existing self have to show how such a self can change, for the Gestalt theory, change is always available, and the question becomes how we hold onto a sense of personal continuity – and when that continuity becomes problematic, leaving us acting in familiar and painful ways. In this workshop I will present the theory and practice of working with clients based on this understanding. There will be time for personal work, discussion and skills practice.

LEADER

Peter Philippson, M.Sc. (Gestalt Psychotherapy) is a UKCP Registered Gestalt psychotherapist and trainer, a Teaching and Supervising Member of the Gestalt Psychotherapy & Training Institute UK, a founder member of Manchester Gestalt Centre, Full Member of the New York Institute for Gestalt Therapy, Senior Trainer for GITA (Slovenia), faculty member, IpsiG (Turin), advisory board member, Center for Somatic Studies and a guest trainer for many training programmes internationally. He is Past President of the Association for the Advancement of Gestalt Therapy. Peter is the author of ‚Self in Relation’, pub. Gestalt Journal Press, ‘The Emergent Self’ pub. Karnac/UKCP and ‘Gestalt Therapy: Roots and Branches’ pub. Karnac, and many other chapters and articles. He is a teacher and student of traditional Aikido.

INFORMATION

DATES:
08th- 10th February 2019

DURATION:
2 & a half day

TIME :
08th February 2019, 10:00 a.m till 6:00 p.m
09th February 2019, 10:00 a.m till 6:00 p.m
10th February 2019, 10:00 a.m till 1:00 p.m

During the first and the second day there will be 2 h lunch break.

MAXIMUM NUMBER OF PARTICIPANTS: 25

VENU: workshop will take place in Krakow, Poland. The exact place will be given later.

COSTS : 325 EUR (1300 PLN) paid in 3 instalments

1st installment – 125 EUR (500 PLN) – needs to be paid within 7 days from the moment of receiving confirmed registration email.
2nd repayment – 100 EUR (400 PLN) paid till 30th November 2018.
2nd repayment – 100 EUR(400 PLN) paid till 15th January 2019.

Please paid above amounts of money to the following bank account number:
Name: Szkolenia Gestalt sp. z o.o.
Bank: ING Bank Śląski account no IBAN: PL40105014451000009080441216 Code Swift: INGBPLPW

INFORMATION: kontakt.sgdp@gmail.com lub +48 798447118.

REGISTRATION ONLY THROUGH THE APPLICATION FORM:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6rEls6MwdxVIADDMS1sSmWAdVm7ktd3DtTEhVN6YtGZaqOA/viewform?usp=sf_link

Pokaż mniej