Procesy cielesne i zaburzenia odżywania 

warsztat dla psychoterapeutów

Jednym z głównych i fundamentalnych celów terapii Gestalt było wyjście poza rozszczepienie ciała i umysłu. W trakcie tego warsztatu będziemy przyglądać się, jak terapia Gestalt pozwala nam pracować z ucieleśnionym klientem, jak możemy wnosić relacyjne ucieleśnienie w procesie terapii. Będziemy patrzeć na obszary ruchu, dotyku i seksualności, a także na to, jak takie podejście wspiera pracę z zaburzeniami odżywiania oraz zaburzeniami obrazu ciała. Warsztat będzie łączył pracę doświadczeniową, teorię, dyskusję oraz praktyki w małych grupach.

Prosimy o ubranie luźnych, wygodnych ubrań, umożliwiających swobodne poruszanie się.

PROWADZĄCY

Peter Philippson- magister w dziedzinie Psychoterapii Gestalt. Jest zarejestrowanym w UKCP psychoterapeutą i trenerem Gestalt. Współtworzy dział nauczania i nadzorowania w Gestalt Psychotherapy & Training Institute UK. Jest również członkiem-założycielem Manchester Gestalt Center, pełnoprawnym członkiem New York Institute for Gestalt Therapy, Starszym Trenerem w słoweńskim GITA. Współtworzy wydział IpsiG wTurynie oraz radę doradczą Centrum Studiów Somatycznych. Peter występował gościnnie jako trener w wielu programach szkoleniowych na całym świecie. Jest byłym Prezydentem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Terapii Gestalt. Peter jest autorem publikacji: „Self in Relation” wydanym przez Gestalt Journal Press, „The Emergent Self” wyd. Karnac / UKCP i „Gestalt Therapy: Roots and Branches” wyd. Karnac oraz wielu innych rozdziałów i artykułów. Jest nauczycielem i uczniem tradycyjnego Aikido.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

TERMIN: 08.05.2020-10.05.2020

CZAS (20 h):
piątek, 08.05.2020, godz. 10:00- 18:00
sobota, 09.05.2020, godz. 10:00-18:00
niedziela, 10.05.2020, godz. 10:00-13:00

W piątek i sobotę przewidziana jest dwugodzinna przerwa na lunch.

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: maksymalnie 30 osób

MIEJSCE: Beera Meiselsa 1 (Centrum Doradztwa Roliczego w Brwinowie), Kraków

CENA: 1300 zł.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Całkowity koszt szkolenia to 1300 zł. Płatny w 3 ratach. Dodatkowo należy wypełnić formularz uczestnictwa.

Bezzwrotny zadatek w wysokości 500 zł jest płatny w ciągu 7 dni od daty wysłania wypełnionego formularza rejestracyjnego (link do formularza poniżej).
II rata – 400,00 zł, należy ją uiścić do 15.03.2020 r.
III rata – 400,00 zł, należy ją uiścić do 15.04.2020 r.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:
Szkolenia Gestalt sp. z o.o.
ING 40 1050 1445 1000 0090 8044 1216.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z nami: kontakt@szkoleniagestalt.pl lub +48 798447118.

REJESTRACJA WYŁĄCZNIE PRZEZ FORMULARZ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzPV6H3bIWWng1zFZMlhFkbS1jC85yN8vIUJJV46NFXFK_3w/viewform?vc=0&c=0&w=1

WARSZTAT BĘDZIE TŁUMACZONY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA JĘZYK POLSKI

—-

BODY PROCESS AND EATING DISORDERS
Workshop for professionals

One of the founding aims of Gestalt Therapy was to move beyond the split of body and mind. In this workshop, we will explore how Gestalt Therapy allows us to work with the embodied client, how to bring relational embodiment into the therapy. We will look at themes of movement, touch and sexuality, and also how this approach supports work with eating disorders and body image disturbances. There will be a mix of experiential work, theory, discussion and small group practice.

Please wear loose clothing that you feel able to move about in.

LEADER

Peter Philippson, M.Sc. (Gestalt Psychotherapy) is a UKCP Registered Gestalt psychotherapist and trainer, a Teaching and Supervising Member of the Gestalt Psychotherapy & Training Institute UK, a founder member of Manchester Gestalt Centre, Full Member of the New York Institute for Gestalt Therapy, Senior Trainer for GITA (Slovenia), faculty member, IpsiG (Turin), advisory board member, Center for Somatic Studies and a guest trainer for many training programmes internationally. He is Past President of the Association for the Advancement of Gestalt Therapy. Peter is the author of ‚Self in Relation’, pub. Gestalt Journal Press, ‘The Emergent Self’ pub. Karnac/UKCP and ‘Gestalt Therapy: Roots and Branches’ pub. Karnac, and many other chapters and articles. He is a teacher and student of traditional Aikido.

INFORMATION

DATES:
08th- 10th May 2020

DURATION:
2 & a half day

TIME:
08th May 2020, 10:00 a.m till 6:00 p.m
09th May 2020, 10:00 a.m till 6:00 p.m
10th May 2020, 10:00 a.m till 1:00 p.m

During the first and the second day there will be 2 h lunch break.

MAXIMUM NUMBER OF PARTICIPANTS: 30

VENU: street Beera Meiselsa 1, Krakow.

COSTS: 325 EUR (1300 PLN) paid in 3 instalments

1st instaltment – 125 EUR (500 PLN) – needs to be paid within 7 days from the moment of receiving confirmed registration email.
2nd repayment – 100 EUR (400 PLN) paid till 15th March 2020.
2nd repayment – 100 EUR(400 PLN) paid till 15th April 2020.

Please paid above amounts of money to the following bank account number:
Name: Szkolenia Gestalt sp. z o.o.
Bank: ING Bank Śląski account no IBAN: PL40105014451000009080441216 Code Swift: INGBPLPW

INFORMATION: kontakt@szkoleniagestalt.pl lub +48 798447118.

REGISTRATION ONLY THROUGH THE APPLICATION FORM: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzPV6H3bIWWng1zFZMlhFkbS1jC85yN8vIUJJV46NFXFK_3w/viewform?vc=0&c=0&w=1

WORKSHOP WILL BE TRANSLATED INTO POLISH