Gianni Francesetti proponował podczas swojego warsztatu zgłębienie zaburzenia lęku panicznego z perspektywy psychoterapii Gestalt. W trakcie szkolenia zapoznaliśmy się z teorią, wzięliśmy udział w praktycznych ćwiczeniach, była możliwość  superwizji oraz doświadczenia osobistej pracy. Celem tych różnych form nauki był szeroki, wszechstronny przegląd tego zaburzenia, a także sposobów pracy z nim.
Podejście kliniczne, prezentowane przez Gianni’ego Francesetti’ego, jest wynikiem wieloletnich badań opublikowanych w książce pt. ”Panic attacks and postmodernity. Gestalt therapy between clinical and social perspective”. Książka pod redakcją G. Francesetti’ego ukazała się w wersji anglojęzycznej w 2007 roku. Została opublikowana w językach włoskim, francuskim, hiszpańskim, macedońskim, rosyjskim i gruzińskim.

Podczas warsztatu Gianni poruszał następujące zagadnienia:
• fenomenologiczne i opisowe podejście do ataków paniki,
• omówił różnice między niepokojem, paniką, atakami paniki, zespołem lęku napadowego,
• pokazał dynamika figury/tła w atakach paniki,
• omówił funkcje self i zespół lęku napadowego,
• przedstawił fazy życia, wydarzenia oraz lęk napadowy,
• proponował doświadczenia różnych faz terapii oraz konkretnych sposobów wspierania klienta,

Warsztat poruszył głęboko Uczestników a sposób pracy Gianniego spowodował możliwość doświadczania lęku bez lęku. Czekamy na kolejny termin, w którym Gianni odwiedzi Kraków. Szczegóły będziemy podawać na bieżąco.