PRACA Z OSOBAMI Z ZABURZENIEM BORDERLINE – WARSZTAT DLA PSYCHOTERAPEUTÓW – II Edycja

Już po raz drugi gościliśmy Elinor Greenberg w Krakowie. Elinor poprowadziła ponownie warsztat dla psychoterapeutów, który miał na celu pogłębienie dotychczasowej wiedzy i praktyki psychoterapeutycznej w zakresie pracy z osobami z zaburzeniem osobowości typu borderline. Poruszane przez Elinor zagadnienia były następujące:

Dzień 1 (połowa dnia – zarys historyczno-teoretyczny):

• adaptacyjna strona zaburzenia osobowości typu borderline – wprowadzenie
• krótka historia rozumienia pojęcia borderline
• różnica pomiędzy tendencją borderline a zaburzeniem
• relacja do obiektu i stałość obiektu
• koncepcja Elinor Greenberg dotycząca Gestaltu Relacyjnego

Dzień 2 (moduł dopołudniowy – wprowadzenie do diagnozy borderline):

• charakterystyka osobowości typu borderline
• Interpersonalny/Relacyjny Gestalt w pracy z klientem borderline
• przedstawienie za pomocą muzyki/piosenek różnorodności klientów borderline (odtwarzane będą piosenki obrazujące zaburzenie borderline wraz z omówieniem)
• ćwiczenia dotyczące pracy z osobą z zaburzeniem borderline
• dyskusja grupowa

Dzień 2 (moduł popołudniowy – wprowadzenie do pracy z osobą borderline):

• przegląd sposobów pracy – co robić a czego nie robić i z jakiego powodu
• dyskusja na temat szczególnych problemów w pracy z osobą cierpiącą z powodu zaburzenia borderline
• ćwiczenia praktyczne: sesja demonstracyjna prowadzona przez Elinor Greenberg, odwołująca się do problemów spotykanych w gabinecie, praca w parach
• dyskusja grupowa

Dzień 3 (cały dzień – pogłębienie dotychczasowych zagadnień):

• superwizja klientów
• demonstracja przykładowych sesji
• omówienie konkretnych przypadków pochodzących z gabinetów -uczestników warsztatu
• sesja pytań i odpowiedzi

Krótkie BIO prowadzącej:

Elinor Greenberg, certyfikowana psychoterapeutka, trenerka i superwizorka Gestalt pracująca na co dzień w Nowym Yorku. Dr Greenberg jest także znana w środowisku międzynarodowym jako certyfikowana, w nurcie psychodynamicznym, terapeutka pracująca z klientami borderline, z osobami z zaburzeniami narcystycznymi i schizoidalnymi. Posiada również wykształcenie w Hipnozie Eriksonowskiej i terapii grupowej .

Dr Greenberg jest również nauczycielką i V-ce Prezeską NY Institute for Gestalt Therapy, konsultantką psychologiczną Szkoły Tarota w Nowym Jorku, oraz Członkinią-Założycielką The Masterson Institute.

Dr Greenberg jest redaktorką współpracującą czasopisma Gestalt Review, autorką obszernych publikacji dotyczących zaburzeń narcystycznych, schizoidalnych i borderline zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Europie. (zobacz: http://elinorgreenberg.com/)