Drugi warsztat Elinor Greenberg podczas jej pierwszego pobytu w Polsce miał miejsce 28-30 czerwca 2017. 

Podczas warsztatu mieliśmy okazję do pracy w zakresie:

 • przeglądu zaburzeń narcystycznych (diagnoza różnicowa od zaburzenia borderline)
 • 3 podstawowych odmian (typów) narcyzmu: ekshibicjonistyczna, ukryta, toksyczna
 • przedstawienie za pomocą muzyki/piosenek różnorodności klientów narcystycznych (odtwarzane będą piosenki i omówienia różnych typów adaptacji narcystycznej, jakie reprezentują)
 • ćwiczeń dotyczących rozróżniania typów adaptacji narcystycznej
 • interwencji opartych na empatii
 • częstych problemów w pracy terapeutycznej z osobą o narcystycznej adaptacji
 • sesji demonstracyjnych, ćwiczeń w parach
 • charakterystyki osobowości schizoidalnej
 • podstawowych zasad psychoterapii i pracy terapeutycznej z osobą o adaptacji schizoidalnej
 • ćwiczeń w parach dotyczących diagnozy oraz sposobu prowadzenia terapii osób z adaptacją schizoidalną
 • diagnozy różnicowej osób z zaburzeniem narcystycznym, borderline i schizoidalnym
 • superwizji klientów
 • demonstracji przykładowych sesji
 • omówienie konkretnych przypadków pochodzących z gabinetów uczestników warsztatu

Warsztat wniósł wiele nowego spojrzenia a ilość chętnych przekroczyła nasze oczekiwania.